Ubezpieczenie psa

Psy staja się często członkami naszych rodzin, jesteśmy do nich przywiązani jak do naszych najbliższych. Dlatego dzisiaj już nikogo nie dziwi, ze staramy się ich chronić jak członków rodziny. Kiedy komuś z najbliższych stanie się krzywda nie szczędzimy kosztów, by tej osobie pomoc a w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, chcemy zapewnić najbliższym jak najlepszą opiekę lekarską . W przypadku psów reagujemy podobnie, nie moglibyśmy patrzeć na naszego pupila jak cierpi. Większość zakładów ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie psa od kosztów leczenia. Owe ubezpieczenie zapewnia nam zwrot wszelkich kosztów za leczenie psa począwszy od leków przez środki opatrunkowe, badania diagnostyczne a nawet zabiegi i operacje oraz wiążący się z tym, koszt pobytu psa w placówce weterynaryjnej. Ubezpieczenie psa to polisa, którą ubezpieczyciel kieruje do prywatnych osób fizycznych, którzy posiadają psy oraz do placówek, które zajmują się hodowlą lub użytkowaniem tych zwierząt w określonym celu. Ubezpieczenie psa może objąć ochroną ubezpieczeniową każdego psa, który spełni następujące warunki, pierwszym z nich to wiek psa, większość ubezpieczycieli jasno określa minimalny i maksymalny wiek zwierzęcia, które można ubezpieczyć. Z reguły jest to przedział wiekowy miedzy szóstym miesiącem a szóstym rokiem życia zwierzęcia. Jeżeli jednak ubezpieczenie jest bez przerwy kontynuowane, można ten okres ochrony ubezpieczeniowej przedłużyć nawet do 12 lat, w zależności od zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczenie psa może również oprócz kosztów leczenia obejmować OC dla psa, koszty pochówku zwierzęcia oraz ubezpieczenie od padnięcia bądź uśpienia z konieczności. Kolejnym warunkiem ubezpieczenia psa jest oświadczenie, że zwierze jest zdrowe. Zaletą ubezpieczenia jest również, że większość ubezpieczycieli pozostawia właścicielom zwierząt wybór na jaką sumę gwarancyjną chcą psa ubezpieczyć. W ramach tej sumy ubezpieczeniowej, tzw. Sumy gwarancyjnej, otrzymamy zwrot kosztów leczenia psa. Składka ubezpieczeniowa, a właściwie jej wysokość jest zależna od tej sumy, na którą zwierze ubezpieczymy.
Polisę zabezpieczającą psa od kosztów leczenia psa zawiera się z reguły na okres jednego roku dostarczając ubezpieczycielowi zaświadczenie od lekarza weterynarii, ze pies jest zdrowy i bez wad oraz chorób wrodzonych. Ubezpieczenie psa oraz innych zwierząt domowych jest formą ubezpieczenia, która w naszym kraju oferowana jest od niedawna. U naszych zachodnich sąsiadów takie ubezpieczenia cieszą się od lat dużą popularnością. W Polsce zakłady ubezpieczeniowe również obiecują sobie znaczny wzrost zawieranych polis na ubezpieczenie zwierząt domowych. Ubezpieczenie psa, to właściwie ubezpieczenie właściciela psa, zapewnia mu odciążenie finansowe, jeżeli zwierze zachoruje lub ulegnie wypadkowi. Coraz więcej zakładów ubezpieczeniowych zawiera umowy z renomowanymi lecznicami dla zwierząt, w których leczenie objete jest polisą ubezpieczeniową dla psa. Koszty leczenia psa mogą stanowić dla nas poważne obciążenie finansowe, gdyż jak wiadomo specjalistyczna i fachowa opieka weterynaryjna kosztuje sporo pieniędzy. Od takich przypadków można jednak zwierze ubezpieczyć. Kolejnym elementem, który może się składać na ubezpieczenie psa, to OC dla psa. OC dla psa stanowi kolejne zabezpieczenie właściciela czworonoga przed możliwymi konsekwencjami finansowymi, tym razem za szkody jakie nasz pupil wyrządzi osobom trzecim. Polisa OC dla psa obejmuje zarówno szkody majątkowe, czyli rzeczowe, które ulegną zniszczeniu oraz szkody osobowe, które spowoduje nasz pies. Według prawa cywilnego właściciele psów są w pełni odpowiedzialni za czyny ich podopiecznych. Czy nasz pies takie ubezpieczenie potrzebuje bądź nie, to pytanie, na które każdy właściciel musi odpowiedzieć sobie sam. W dzisiejszych czasach możemy ubezpieczyć się prawie od wszystkiego, oferty ubezpieczycieli są rozszerzane o nowe podmioty ubezpieczenia i coraz to nowe rodzaje ubezpieczeń są oferowane klientom. Ubezpieczenie psa od kosztów leczenia to również straty jakie wynikają ze śmierci zwierzęcia lub z uśpieniem go z konieczności oraz koszty, które wiążą się z usunięciem zwłok, np. z miejsca wypadku oraz koszty pochówku zwierzęcia.

Straty finansowe związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem psa, możemy objąć ochroną ubezpieczeniową, ale mentalnej straty jaka nas dotknie, gdy zwierze umrze, nie jest w stanie zrekompensować nam żaden zakład ubezpieczeń. Wszystkie te zdarzenia, które zobowiązują zakład ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, nie mogą jednak przekroczyć sumy gwarancyjnej, na którą psa ubezpieczyliśmy. Jeżeli już zdecydujemy się na ubezpieczenie psa, powinniśmy dobrze zapoznać się z ogólnymi postanowieniami, warunkami oraz wykluczeniami, które ustalone są w polisie. Jeżeli bowiem zaniedbamy obowiązkowych szczepień, to choroby wynikające z tego zaniedbania nie są objete ochroną ubezpieczeniową tak jak i choroby oraz schorzenia, które istniały już przez zawarciem umowy ubezpieczeniowej, oraz powikłania, które są następstwem tej choroby lub schorzenia. Choroby, które zwierzęciu zostały przekazane dziedzicznie tez nie są objete polisą. Opieka psa w okresie ciąży oraz porodu, nie będzie przez ubezpieczyciela refundowana, chyba, że wystąpią nieoczekiwane powikłania. Operacji plastycznych polisa na ubezpieczenie psa od kosztów leczenia również nie przewiduje, z wyjątkiem takich, które są niezbędne dla zdrowia i życia zwierzęcia bądź służą do usunięcia nastepstw wypadku, któremu zwierze uległo. Zabiegi dentystyczne są z reguły również wykluczone z ochrony ubezpieczeniowej. Tym samym właściciel musi dokładnie zapoznać się z polisą, gdyż ta nie tylko uprawnia go do otrzymania odszkodowania ale również zobowiązuje do odpowiedniego obchodzenia się ze zdrowiem swojego podopiecznego. Do takich obowiązków, oprócz obowiązkowych i zalecanych szczepień należą rowniez badania kontrolne.

Chociaż ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów leczenia zwierzęcia gdy nagle zachoruje lub stanie się ofiarą nieszczęśliwego wypadku, nie zawsze ochroną ubezpieczeniową objete są następstwa tych chorób lub wypadków. Niektóre zakłady ubezpieczeń wykluczają w polisie refundowanie kosztów za protezy dla zwierząt, rehabilitacje oraz fizykoterapie, nawet jeśli jest ona zalecana przez lekarza weterynarii jako leczenie nastepstw wypadku. Niewielu ubezpieczycieli zwróci nam materialną wartość zwierzęcia jeżeli zostanie ono skradzione, odszkodowania nie otrzymamy również gdy ubezpieczyciel odwiedzie, że zwierze jest zaniedbane lub niedokarmione. Wykluczeń jest wiele, kolejnym z nich może być również leczenie zwierzęcia wskutek zdarzeń, które miały miejsce z racji niewłaściwego i niezgodnego z przepisami transportowania lub przewożenia psa.Ubezpieczenie psa może zaoszczędzić jego właścicielowi obciążeń finansowych związanych z jego leczeniem i umożliwić jak najlepszą upiekę medyczną dla jego ulubieńca. Ponieważ jak już wyżej zostało wspomniane, suma odszkodowania, jaka otrzymamy z tytułu ubezpieczenia psa może być przez właściciela dowolnie wybrana, warto się zastanowić w jakim zakresie chcemy zwierze ubezpieczyć. Od tej bowiem sumy gwarancyjnej zależy głownie wysokość składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie zwierząt domowych jest coraz bardziej popularne i to nie tylko wśród hodowców psów lub placówek użytkujących te zwierzęta, coraz więcej prywatnych osób fizycznych decyduje się na ubezpieczenie pupila. Ubezpieczamy co dla nas stanowi największą wartość, nasze życie, nasze mienie oraz naszych najbliższych w tym rowniez nasze zwierzęta. Psy staja się często członkami naszych rodzin, jesteśmy do nich przywiązani jak do naszych najbliższych. Dlatego dzisiaj już nikogo nie dziwi, ze staramy się ich chronić jak członków rodziny. Kiedy komuś z najbliższych stanie się krzywda nie szczędzimy kosztów, by tej osobie pomoc a w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, chcemy zapewnić najbliższym jak najlepszą opiekę lekarską . W przypadku psów reagujemy podobnie, nie moglibyśmy patrzeć na naszego pupila jak cierpi. Większość zakładów ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie psa od kosztów leczenia. Owe ubezpieczenie zapewnia nam zwrot wszelkich kosztów za leczenie psa począwszy od leków przez środki opatrunkowe, badania diagnostyczne a nawet zabiegi i operacje oraz wiążący się z tym, koszt pobytu psa w placówce weterynaryjnej.

Ubezpieczenie psa to polisa, którą ubezpieczyciel kieruje do prywatnych osób fizycznych, którzy posiadają psy oraz do placówek, które zajmują się hodowlą lub użytkowaniem tych zwierząt w określonym celu. Ubezpieczenie psa może objąć ochroną ubezpieczeniową każdego psa, który spełni następujące warunki, pierwszym z nich to wiek psa, większość ubezpieczycieli jasno określa minimalny i maksymalny wiek zwierzęcia, które można ubezpieczyć. Z reguły jest to przedział wiekowy miedzy szóstym miesiącem a szóstym rokiem życia zwierzęcia. Jeżeli jednak ubezpieczenie jest bez przerwy kontynuowane, można ten okres ochrony ubezpieczeniowej przedłużyć nawet do 12 lat, w zależności od zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczenie psa może również oprócz kosztów leczenia obejmować OC dla psa, koszty pochówku zwierzęcia oraz ubezpieczenie od padnięcia bądź uśpienia z konieczności. Kolejnym warunkiem ubezpieczenia psa jest oświadczenie, że zwierze jest zdrowe. Zaletą ubezpieczenia jest również, że większość ubezpieczycieli pozostawia właścicielom zwierząt wybór na jaką sumę gwarancyjną chcą psa ubezpieczyć. W ramach tej sumy ubezpieczeniowej, tzw. Sumy gwarancyjnej, otrzymamy zwrot kosztów leczenia psa. Składka ubezpieczeniowa, a właściwie jej wysokość jest zależna od tej sumy, na którą zwierze ubezpieczymy. Polisę zabezpieczającą psa od kosztów leczenia psa zawiera się z reguły na okres jednego roku dostarczając ubezpieczycielowi zaświadczenie od lekarza weterynarii, ze pies jest zdrowy i bez wad oraz chorób wrodzonych. Ubezpieczenie psa oraz innych zwierząt domowych jest formą ubezpieczenia, która w naszym kraju oferowana jest od niedawna. U naszych zachodnich sąsiadów takie ubezpieczenia cieszą się od lat dużą popularnością. W Polsce zakłady ubezpieczeniowe również obiecują sobie znaczny wzrost zawieranych polis na ubezpieczenie zwierząt domowych. Ubezpieczenie psa, to właściwie ubezpieczenie właściciela psa, zapewnia mu odciążenie finansowe, jeżeli zwierze zachoruje lub ulegnie wypadkowi. Coraz więcej zakładów ubezpieczeniowych zawiera umowy z renomowanymi lecznicami dla zwierząt, w których leczenie objete jest polisą ubezpieczeniową dla psa. Koszty leczenia psa mogą stanowić dla nas poważne obciążenie finansowe, gdyż jak wiadomo specjalistyczna i fachowa opieka weterynaryjna kosztuje sporo pieniędzy. Od takich przypadków można jednak zwierze ubezpieczyć. Kolejnym elementem, który może się składać na ubezpieczenie psa, to polisa OC dla psa. OC dla psa stanowi kolejne zabezpieczenie właściciela czworonoga przed możliwymi konsekwencjami finansowymi, tym razem za szkody jakie nasz pupil wyrządzi osobom trzecim.
Polisa OC dla psa obejmuje zarówno szkody majątkowe, czyli rzeczowe, które ulegną zniszczeniu oraz szkody osobowe, które spowoduje nasz pies. Według prawa cywilnego właściciele psów są w pełni odpowiedzialni za czyny ich podopiecznych. Czy nasz pies takie ubezpieczenie potrzebuje bądź nie, to pytanie, na które każdy właściciel musi odpowiedzieć sobie sam. W dzisiejszych czasach możemy ubezpieczyć się prawie od wszystkiego, oferty ubezpieczycieli są rozszerzane o nowe podmioty ubezpieczenia i coraz to nowe rodzaje ubezpieczeń są oferowane klientom. Ubezpieczenie psa od kosztów leczenia to również straty jakie wynikają ze śmierci zwierzęcia lub z uśpieniem go z konieczności oraz koszty, które wiążą się z usunięciem zwłok, np. z miejsca wypadku oraz koszty pochówku zwierzęcia. Straty finansowe związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem psa, możemy objąć ochroną ubezpieczeniową, ale mentalnej straty jaka nas dotknie, gdy zwierze umrze, nie jest w stanie zrekompensować nam żaden zakład ubezpieczeń. Wszystkie te zdarzenia, które zobowiązują zakład ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, nie mogą jednak przekroczyć sumy gwarancyjnej, na którą psa ubezpieczyliśmy. Jeżeli już zdecydujemy się na ubezpieczenie psa, powinniśmy dobrze zapoznać się z ogólnymi postanowieniami, warunkami oraz wykluczeniami, które ustalone są w polisie. Jeżeli bowiem zaniedbamy obowiązkowych szczepień, to choroby wynikające z tego zaniedbania nie są objete ochroną ubezpieczeniową tak jak i choroby oraz schorzenia, które istniały już przez zawarciem umowy ubezpieczeniowej, oraz powikłania, które są następstwem tej choroby lub schorzenia. Choroby, które zwierzęciu zostały przekazane dziedzicznie tez nie są objete polisą. Opieka psa w okresie ciąży oraz porodu, nie będzie przez ubezpieczyciela refundowana, chyba, że wystąpią nieoczekiwane powikłania. Operacji plastycznych polisa na ubezpieczenie psa od kosztów leczenia również nie przewiduje, z wyjątkiem takich, które są niezbędne dla zdrowia i życia zwierzęcia bądź służą do usunięcia nastepstw wypadku, któremu zwierze uległo.
Zabiegi dentystyczne są z reguły również wykluczone z ochrony ubezpieczeniowej. Tym samym właściciel musi dokładnie zapoznać się z polisą, gdyż ta nie tylko uprawnia go do otrzymania odszkodowania ale również zobowiązuje do odpowiedniego obchodzenia się ze zdrowiem swojego podopiecznego. Do takich obowiązków, oprócz obowiązkowych i zalecanych szczepień należą rowniez badania kontrolne. Chociaż ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów leczenia zwierzęcia gdy nagle zachoruje lub stanie się ofiarą nieszczęśliwego wypadku, nie zawsze ochroną ubezpieczeniową objete są następstwa tych chorób lub wypadków. Niektóre zakłady ubezpieczeń wykluczają w polisie refundowanie kosztów za protezy dla zwierząt, rehabilitacje oraz fizykoterapie, nawet jeśli jest ona zalecana przez lekarza weterynarii jako leczenie nastepstw wypadku. Niewielu ubezpieczycieli zwróci nam materialną wartość zwierzęcia jeżeli zostanie ono skradzione, odszkodowania nie otrzymamy również gdy ubezpieczyciel odwiedzie, że zwierze jest zaniedbane lub niedokarmione. Wykluczeń jest wiele, kolejnym z nich może być również leczenie zwierzęcia wskutek zdarzeń, które miały miejsce z racji niewłaściwego i niezgodnego z przepisami transportowania lub przewożenia psa. Ubezpieczenie psamoże zaoszczędzić jego właścicielowi obciążeń finansowych związanych z jego leczeniem i umożliwić jak najlepszą upiekę medyczną dla jego ulubieńca. Ponieważ jak już wyżej zostało wspomniane, suma odszkodowania, jaka otrzymamy z tytułu ubezpieczenia psa może być przez właściciela dowolnie wybrana, warto się zastanowić w jakim zakresie chcemy zwierze ubezpieczyć. Od tej bowiem sumy gwarancyjnej zależy głownie wysokość składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie zwierząt domowych jest coraz bardziej popularne i to nie tylko wśród hodowców psów lub placówek użytkujących te zwierzęta, coraz więcej prywatnych osób fizycznych decyduje się na ubezpieczenie pupila. Ubezpieczamy co dla nas stanowi największą wartość, nasze życie, nasze mienie oraz naszych najbliższych w tym rowniez nasze zwierzęta.

www.ubezpieczenie-psa.pl :: copyright © 2010 all right reserved

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityka cookies"